04. Sep. 2014.
Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića na summitu NATO-a
Generalni sekretare Rasmussen, premijeru Cameron, dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je uzeti učešće u ovogodišnjem NATO samitu. Želim da se zahvalim generalnom sekretaru Rasmussenu na pozivu i Velikoj Britaniji, kao domaćinu samita, na toploj dobrodošlici ovdje u Walesu.

 

Bosna i Hercegovina je pokazala posvećenost vrijednostima NATO-a na najkonkretniji mogući način – šaljući vojnike da služe pod komandom NATO-a u Afganistanu. 

 

Kao zemlja koja je od NATO-a dobila značajnu sigurnosnu pomoć, smatramo da je naša odgovornost da aktivno učestvujemo u operacijama kolektivne sigurnosti pod vodstvom NATO-a. Bosna i Hercegovina je mala zemlja s ograničenim resursima, ali vjerujemo da smo napravili vrijedan i kredibilan doprinos NATO misiji u Afganistanu.

 

Naša sposobnost da doprinesemo operacijama koje NATO vodi izgrađena je na naporima koje smo uložili u reformu odbrane. Ovaj kompleksan i tekući proces snažno je podržan od NATO-a u cjelini, kao i od njegovih individualnih članica i partnera na bilateralnoj osnovi. Reformu odbrane smo pokrenuli da bi omogućili integraciju naše zemlje u NATO. 

 

Vodeći princip bila je želja da budemo kredibilan partner NATO-u. To je urodilo plodom, dajući nam sposobnosti za doprinos koje su relevantne za današnje sigurnosno okruženje.

 

Učešće u Međunarodnoj misiji snaga sigurnosne podrške u Afganistanu (ISAF) podstaklo nas je da ubrzamo reforme u područjima kao što su interoperabilnost, obuka za podršku mirovnim operacijama, logistika, javne nabavke, civilno-vojna saradnja, upravljanje ljudskim resursima i obuka oficira. 

 

Kao rezultat napretka koji smo ostvarili na svim tim frontovima bili smo u mogućnosti da doprinesemo ISAF-u na mnogo načina. Od 2009. do danas 433 pripadnika naših Oružanih snaga su aktivno učestvovali u ISAF-u. Naša pješadijska jedinica obezbjeđivala je dansku vojnu bazu u provinciji Helmand.  Naši vojni policajci izvodili su operacije u partnerstvu sa bataljonom vojne policije Sjedinjenih Američkih Država. 

 

Vršili smo artiljerijsku i vojno-policijsku obuku afganistanskih nacionalnih sigurnosnih snaga i donirali im značajne količine oružja. Smatramo da je to respektabilan rezultat koji predstavlja dobru osnovu za naš budući doprinos. Želim naglasiti da smo unutar Bosne i Hercgovine svo vrijeme imali puni politički konsenzus za naše učešće u ISAF-u.

 

Naravno, sve ovo nismo uradili sami. Imali smo veliku podršku i pomoć. Zahvalni smo zemljama koje su nas podržale, ne samo pružajući nam pomoć u logistici i obuci, već pokazujući vjeru u nas. Čast je dobiti takvo povjerenje. To povjerenje ohrabrilo nas je da nastavimo i intenziviramo napore na reformi odbrane. Pred nama je mnogo izazova.  

 

Odlučni smo u namjeri da te izazove prevaziđemo i nastavimo biti cijenjen i vrijedan partner NATO-a. Vjerujemo da su naš nastup i naši rezultati pokazali da ciljana podrška manjim partnerima može dati direktne koristi u vidu operativnih sposobnosti za angažman u međunarodnim misijama.

 

Kroz angažman u Afganistanu i drugdje naše Oružane snage postigle su institucionalno i profesionalno usavršavanje, razvijajući specijalizirane sposobnosti i kapacitete za podršku međunarodnim mirovnim i sigurnosnim operacijama. 

 

Ponosni smo što su NATO i drugi međunarodni partneri prepoznali Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja prihvata, razumije i doprinosi sistemu kolektivne sigurnosti. Odlučni smo da nastavimo jačati raspoložive kapacitete da angažujemo napredne sposobnosti u oblastima kao što su uklanjanje eksplozivnih naprava, civilno-vojna saradnja, deminiranje, te inženjerijske i medicinske operacije i aktivnosti.

 

Bosna i Hercegovina je kompleksna zemlja. Imamo različite unutrašnje stavove o mnogim pitanjima. Naše prisustvo na ovom samitu, kao i sastav naše delegacije, pokazuju da o ovom pitanju imamo jedinstven stav. Članstvo u NATO-u je naš strateški cilj. 

 

Bosna i Hercegovina je država sa složenim ustavno-pravnim poretkom u kojem se sve odluke iz oblasti odbrane i vanjske politike donose konsensuzom. U Bosni i Hercegovini postoji održiv dugoročni konsenzus o provođenju potrebnih aktivnosti za prijem u NATO. Taj konsenzus čvrsto je utvrđen u našem Zakonu u odbranu i potvrđen je jednoglasnom odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine 2008. godine da podnese zahtjev za prijem Bosne i Hercegovine u NATO Akcioni plan za članstvo. 

 

Unatoč svim političkim, institucionalnim, ekonomskim i budžetskim izazovima sa kojima smo se suočavali i dalje se součavamo, ostvarili smo stabilan napredak u ispunjavanju naših obaveza prema NATO-u i dostizanju standarda potrebnih za članstvo u NATO-u. Značajni rezultati koje smo postigli u čitavom nizu segmenata rezultirali su unaprjeđenjem ukupnih sposobnosti u našem sistemu odbrane. 

 

U NATO integracijski proces uključene su skoro sve institucije Bosne i Hercegovine. Intenziviramo saradnju sa NATO-om ne samo u vojno-odbrambenoj dimenziji, nego i u aktivnostima koje proizilaze iz domena sveobuhvatnog poimanja sigurnosti, kao što su ekonomska dimenzija sigurnosti, vladavina prava, borba protiv korupcije, borba protiv savremenih, nekonvencionalnih sigurnosnih prijetnji i cyber odbrana.

 

Tokom proteklih osam godina članstva u NATO Partnerstvu za mir, Bosna i Hercegovina je bila privržen i aktivan partner NATO-a, spremna i sposobna da odigra svoju ulogu. Prolazimo kroz složenu transformaciju našeg odbrambenog sektora za čiju punu realizaciju će trebati vremena. Napredak koji smo postigli u ispunjavanju tehničkih ciljeva pokazuje našu predanost i rastući kapacitet za interoperabilnost s NATO saveznicima i partnerima.

 

Nastavit ćemo da doprinosimo NATO-ovim operacijama kao partner koji može ponuditi i angažovati vrijedne sposobnosti. Iz vlastitog iskustva smo svjesni da je dugoročna posvećenost zemalja kontributora nužna kako bi se osiguralo da postignuti napredak u Afganistanu bude održan i konsolidovan u narednim godinama. 

 

Nastavit ćemo naš angažman u Afganistanu doprinoseći – u mjeri u kojoj to dozvoljavaju naši resursi i sposobnosti – NATO-ovoj misiji “Odlučna podrška” za obuku, savjetovanje i pomoć afganistanskim nacionalnim sigurnosnim snagama kako bi nastavili graditi kapacitete da u potpunosti preuzmu sigurnost svoje zemlje u svoje ruke. 

 

Znamo da je ovo mukotrpan zadatak za koji treba vremena i koji se može ispuniti samo putem međusobnog poštivanja i razumijevanja. Pozivamo sve strane u Afganistanu da se uključe u ovaj proces kako bi ostvarili ono što građani Afganistana žele – mir, sigurnost i prosperitet za sebe i za svoju djecu.

 

Na kraju, koristim ovu priliku da vam se zahvalim za doprinos koji su vaše vlade i NATO u cjelini uložile u postizanje i očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti u mojoj zemlji. Nadamo se nastavku vašeg razumijevanja i podrške, ostajući odlučni da zaštitimo tu investiciju tako što ćemo osigurati da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a.

 

Hvala vam.