06. Jun. 2014.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović otvorio seminar „Jugoistočna Evropa u okruženju volatilnih tokova kapitala“