07. Dec. 2013.
Obraćanje člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića na svečanosti otvaranja obnovljenog amfiteatra i aule FPN u Sarajevu – petak 06.12.2013. u 9 sati i 30 minuta
Uvažene ekselencije,
Cijenjeni profesori i asistenti,
Dragi studenti,
Zadovoljstvo mi je prisustvovati jednom ovako lijepom događaju - svečanom otvorenju obnovljenog amfiteatra i aule Fakulteta političkih nauka Univerzitata u Sarajevu.

 Zahvaljujem se svima koji su doprinijeli obnovi ovog prostora, a u prvom redu Vladi republike Turske i njenoj Agenciji za saradnji i koordinaciju TIKA, i turskom narodu u cjelini. 

Dug je spisak projekata koje je Turska vlada preko Agencije TIKA realizirala u Bosni i Hercegovini. 

Izdvojit ću samo dio njih (od 130 ukupno u posljednje tri godine), kao što je restauracija mosta u Konjicu, obnova zgrade Građevinskog fakulteta u Mostaru, izgradnja Memorijalne galerije „Srebrenica“, modernizacija 100 mekteba u Sarajevu, ponovna izgradnja džamije u Fazlagića Kuli, renoviranje i oprema škola u Travniku i Novom Travniku, obnova Merhametove javne kuhinje u Zenici, obnova Opće bolnice u Doboju, projekat proizvodnje ćilima u Bosanskom Petrovcu, a tu su i brojni projekti u poljoprivredi i stočarstvu u cijeloj Bosni i Hercegovini...

Upravo ovih dana, TIKA je završila obnovu Karađoz-begove medrese u Mostaru koja će biti otvorena također danas, a sutra će biti upriličene dvije velike svečnosti – bit će otvorena „Kuća sjećanja na Aliju Izetbegovića“ u Bosanskom Šamcu kao i novi Zdravstveni centar u Visokom. 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Historijske i prijateljske veze između Turskog i bosanskohercegovačkog naroda i naših država su duboke i sadržajne.  

O njima se mnogo zna i hvala Bogu, one će takve i ostati. 

Nas u Bosni i Hercegovini raduje impozantan napredak koji Republika Turska ostvaruje unazad deset godina, kao i njen sve veći potencijal da podrži Bosnu i Hercegovinu u njenom razvoju i euroatlantskim integracijama. 

Ulaganje u obrazovanje je jedan od najboljih načina za saradnju dvije zemlje, i Vlada Republike Turske nam u tom segmentu mnogo pomaže. 

Pored Internacionalnog univerziteta koji su Sarajevskom naselju Ilidža dali jedan potpuno novi duh de facto savremenog studentskog grada, tu je i podrška razvoju naših državnih univerziteta.  

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u kojem se sada nalazimo, je u proteklih preko pola vijeka je izrastao u respektabilnu naučnu instituciju. 

Ogroman ljudski potencijal kojim raspolaže kroz svoj nastavni kadar i studente zaslužio je bolje uslove za rad. 

Raduje me činjenica da je TIKA na upravo ovom mjestu prepoznala prostor za angažman i podršku. 

Bosna i Hercegovina kao rubno područje između Istoka i Zapada tradicijski i u suvremenosti oblikuje se u sažimanju naučnih i civilizacijskih dostignuća Istoka i Zapada. 

Savremena Bosna i Hercegovina čvrsto stoji na stajalištu da je znanje proizvodna snaga i civilizacijska vrijednost te da je znanstveno istraživanje i akademsko obrazovanje njenih građana jedan od najvažnijih uslova njenog napretka. 

Za Bosnu i Hercegovinu i sve nivoe njene vlasti, razvoj obrazovanja prioritetan je interes i cilj. 

Samo obrazovani i osviješćeni ljudi mogu biti faktor razvoja svakog društva pa i bosanskohercegovačkog. 

U poslijeratnom periodu Bosna i Hecegovina je napravila značajne iskorake u razvoju mreže visokog obrazovanja, pridružujući se bolonjskom sistemu obrazovanja koji je već dugo vremena etabliran obrazovni sistem u evropskim zemljama. 

Modernizacija našeg društva najjaču polugu ima u mladim ljudima educiranim po najsavremenijim evropskim standardima. 

Bez obzira na sve materijalne i političke poteškoće u našem društvu, Bosna i Hercegovina se uspješno suočava sa izazovima i obavezama koje nameće neminovan progres u obrazovanju.   

Poštovani prijatelji, 

neka se i u ovom rekonstruiranom amfiteatru Fakulteta poličkih nauka širi znanje i razvija kritička svijest naših mladih ljudi. 

Podsjećam da su generacije bivših studenata ovog Fakulteta bitno uticale na dinamiku odnosa u zemlji i siguran da će to tako biti i u buduće. 

Bez snažne, autonomne i slobodne akademske zajednice nema ni snažnog demokratskog društva. A takvo društvo, svi zajedno, želimo graditi u Bosni i Hercegovini. 

 

Hvala vam. Živjeli i svako dobro!