26. Nov. 2013.
Polaganje cvijeća za Dan državnosti (Vječna vatra, Kovači, mezar Alije Izetbegovića i Djeca Sarajeva)