16. Nov. 2013.
Govor predsjedavajućeg Izetbegovića na Generalnoj skupštini UN-a