07. Mar. 2011.
Učešće na Trećoj regionalnoj konferenciji bošnjačkih omladinskih organizacija

6.03.2011. (11:00 sati) Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović učestvovat će na, koju organizuje Udruženje "Mladi muslimani", i tom prilikom održati uvodno predavanje.

(Mjesto događaja je Centar za ličnu promociju i usavršavanje, Nedžarići, adresa 18. septembar, broj 17).