16. Nov. 2013.
Ne može se jedno postkonfliktno stanje riješiti za par godina