20. Jun. 2011.
Manifestacija “Putevima pobjede Armije RBiH 2011”