09. Aug. 2013.
Fotografije sa manifestacije odbrane Bosne i Hercegovine - Igman