02. Mar. 2013.
Polaganje cvijeća na mezaru Alije Izetbegovića