29. Mar. 2011.
BiH vidim kao zemlju na putu oporavka

Za Nezavisne novine  Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH je dao svoje mišljenje o  BiH kao i o uspostavljanju dijaloga koji će omogućiti rješenje za pitanja od prioriteta za građane BiH uključujući evropski put i NATO...

 

Kako vidite Bosnu i Hercegovinu 15. godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma?

 

Vidim je kao zemlju na putu oporavka, normalizacije. Prešli smo teži, i duži dio tog puta ka statusu uređene evropske države. Prije petnaest godina ovo je bila zemlja po kojoj niste smjeli putovati, zemlja zavađenih naroda, spaljenih sela, porušenih gradova, zaustavljene privrede. Ni današnje stanje nije zadovoljavajuće, ali je neuporedivo bolje nego što je bilo prije tih petanaest, deset ili pet godina. Stvari idu nabolje, pa i privreda, veoma sporo, ali ide naprijed. Ponekad zaboravimo da je  BiH sa plaćom prestigla istočne susjede koji nisu pretrpili ratna razaranja, nemaju međunacionalne tenzije, konfuzni ustav poput Dejtonskog. Jednom rječju – ipak se kreće.

 

Šta smatrate najvećom preprekom napretku Bosne i Hercegovine?

Još uvijek prisutno međunacionalno nepovjerenje i komplicirani dejtonski ustroj države pun mogućnosti za stvaranje blokada, od kojih je entitetsko glasanje samo najočitija i najčešće korišćena kočnica.

 

Na koji način ćete se, kao novoizabrani član Predsjedništva BiH, zalagati za uspostavljanje odnosa u BiH, koji bi omogućili život s kojim bi bili zadovoljni svi građani BiH?

Nikada neće svi biti zadovoljni, ali ogromnu većinu naroda zanima mir, sigurnost, ravnopravnost, bolje plaćen posao, bolje zdravstvo, školstvo, efikasnija administracija, policija, sudstvo itd. Dakle, trebamo uspostaviti odnose koji će omogućiti ubrzano postizanje navedenog. Ti odnosi podrazumijevaju dijalog, dogovor, svijest o stvarnim prioritetima ove zemlje i njenih građana, na prvom mjestu o važnosti evropskog puta i puta ka NATO savezu.

 

(Nezavisne novine, novembar 2010.)