25. Mar. 2011.
Susret sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope