28. Jun. 2012.
Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u Briselu
Poštovani Komesare File, Komesare Potočnik, Predsjedavajući Bevanda, Predsjednici stranaka, Dame i gospodo, Želim da se zahvalim komesaru Fileu za organizovanje današnjeg skupa, koji je prvi ove vrste. Ovakvi susreti treba da postanu redovna praksa, jer nam je potreban intenzivniji politički dijalog sa najvišim zvaničnicima Europske unije. Današnji sastanak vidim kao još jednu potvrdu da su nam vrata Europske unije otvorena. Ali, na nama je odgovornost da ovu priliku što bolje iskoristimo kako bismo ubrzali proces približavanja naše zemlje Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina je kompleksna država sa teškim bremenom novije historije. Naš ustavni i politički sistem je baziran na mirovnom sporazumu. Taj sporazum je takav kakav jeste, i nije mogao biti drugačiji zato jer mu je cilj bio da zadovolji potrebe suprotstavljenih strana kako bi imali mehanizme zaštite od dominacije. A takvi mehanizmi su, po svojoj prirodi, mehanizmi zaustavljanja, a ne mehanizmi pokretanja. U Bosni i Hercegovini postoje suprotstavljene emocije, ali i različita gledanja na prošlost i budućnost. Zbog toga je vrlo teško postizati kompromise, a naročito konsenzuse u bitnim pitanjima. Ipak, izgradnja europske budućnosti i integracija u Evropsku uniju je jasno iskazana želja, namjera i interes svih u Bosni i Hercegovini. I to iz nekoliko razloga. Prvo, europski put je jedina realna platforma na kojoj se mogu osigurati dugoročna stabilnost i prosperitet naše zemlje. Drugo, svjesni smo prednosti koje nosi pristupanje Europskoj uniji. Naš je apsolutni interes biti dijelom zajednice uređenih država među kojima, i u kojima, vlada mir, razumijevanje, vladavina prava, jednaki standardi, visok nivo zaštite ljudskih prava i kultura dogovaranja. I treće, važan nam je i sam proces pristupanja odnosno prilagođavanja pravnoj stečevini Europske unije i standardima koje vrijede u različitim poljima društvenog djelovanja. Taj proces predstavlja oruđe za reforme kojima ćemo postići uređeno društvo i funkcionalnu državnu strukturu koja garantuje prosperitet. Unatoč toj svijesti i spremnosti, iskazanoj želji i prepoznatom interesu, Bosna i Hercegovina ozbiljno i sve više zaostaje u odnosu na zemlje u regionu u procesu europske integracije. Dakle, pitanje na koje moramo odgovoriti je: kako napraviti i dugoročno održati napredak na tom europskom putu? Prije svega, moramo se okrenuti i posvetiti budućnosti. Moramo prestati sa prepirkama o onome šta je bilo, i konačno se posvetiti postizanju dogovora o onome što može, i što treba da bude. Europsku budućnost Bosne i Hercegovine možemo izgraditi samo kroz kompromise koji uvažavaju interese i prava svih: države, oba entiteta, sva tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine. Zato buduće reforme ne treba da idu niti u pravcu centralizacije, niti u pravcu decentralizacije. Već u pravcu integracije, koordinacije i sinhronizacije. Trebamo izbjeći situacije u kojima će se bilo koji dio naše zemlje osjećati ugroženo ili zapostavljeno. Država, Entiteti, Kantoni, kao i Distrikt Brčko moraju imati vlasništvo nad procesom bh. integracija u Europsku uniju, jer ćemo u protivnom nanovo nailaziti na blokade i odugovlačenja. Europski zvaničnici od Bosne i Hercegovine očekuju da komunicira sa Europskom unijom jednim glasom, a preduslov za to je da sva komunikacija sa naše strane bude prethodno usaglašena u okviru postojećih institucija na svim nivoima vlasti. Kompleksna organizacija naše države pokazala se kao ozbiljan izazov u procesu dogovaranja i pregovaranja sa predstavnicima Unije. Glavni problem je odsustvo mogućnosti rješavanja političkih sporova unutar institucija, kao i odsustvo obaveze da se preuzeti zadaci izvrše. Stoga je od ključnog značaja da danas prepoznamo potrebu i postignemo bazični konsenzus o uspostavi jednog prohodnog i efikasnog mehanizma koordinacije europskih poslova u Bosni i Hercegovini. Ovaj mehanizam koordinacije ne smije biti glomazan. On mora biti „institucionalno i politički korektan“, odnosno mora uvažiti Dejtonsko ustavno uređenje i postojeću organizaciju državnog aparata, i to na način da predstavlja efikasnu nadogradnju i dopunu tog aparata. Potrebno je da ovaj mehanizam formalizira političku koordinaciju, koja će imati obavezu da rješava sva otvorena pitanja i sporove te izdaje obavezujeće smjernice ekspertima i zaduženim licima na svim nivoima vlasti. Osim toga, moramo ojačati i kapacitete državne službe kako bi mogla iznijeti ove zadatke. Današnji sastanak dešava se u trenutku ponovne političke krize u Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciji. Upravo zbog te činjenice, koje smo svi ovdje itekako svjesni, pozivam Vas da ovaj naš skup protekne u atmosferi tolerantnog razgovora fokusiranog na ono zbog čega smo svi ovdje i oko čega se svi slažemo. A to je ubrzanja procesa pristupanja Europskoj uniji. Sva naša međusobna nerazumijevanja u ovom trenutku treba da budu stavljena po strani radi višeg cilja. Očekujem da ćemo svi ovdje jasno iskazati spremnost da u duhu kompromisa preduzmemo konkretne korake kako bismo u što skorijem roku ispunili uslove za podnošenje aplikacije za članstvo koja će biti smatrana kredibilnom od strane Europske unije. Ti uslovi su nam jasno predočeni i dobro poznati, i na njima su u proteklom periodu značajno približeni stavovi. Najvažniji od njih je puna implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci. Bila bi izuzetno dobra poruka ako bismo se na današnjem sastanaku i formalno obavezali da te uslove ispunimo u preciznim rokovima. Uvjeren sam da ćemo imati dovoljno mudrosti i europskog načina razmišljanja kako bi se nosili sa izazovima koji su pred nama. Naši građani to od nas očekuju. Bosna i Hercegovina je europska zemlja, u njoj žive Europljani, i vrijeme da taj brod usidrimo u njegovoj matičnoj luci. To je historijski zadatak ove generacije političkih lidera u našoj zemlji i duboko vjerujem da smo toga svi svjesni. Hvala Vam!