17. Mar. 2011.
Seminar Evropske narodne stranke u Predsjedništvu BiH