10. Feb. 2012.
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović posjetit će Operativno-komunikacioni centar BiH - 112, uspostavljen u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
11.02.2012. (10:00 sati) Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović posjetit će Operativno-komunikacioni centar BiH - 112, uspostavljen u sastavu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Primarna lokacija Centra BiH - 112 je u zgradi Vijeća ministara BiH (Trg BiH br. 1). Pozivamo medije da informišu javnost o ovoj posjeti.