16. Aug. 2011.
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio je predsjednika Centra za globalni dijalog i saradnju (CGDC)
Susret sa predsjednikom Centra za globalni dijalog i saradnju (CGDC)Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio je predsjednika Centra za globalni dijalog i saradnju (CGDC) Petra Stojanova bivšeg predsjednika Republike Bugarske, te generalnog sekretara ove organizacije Stamena Stančeva. Predsjednik Stojanov je prije svega zahvalio članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću za učešće na Konferenciji koju je Centar nedavno organizovao u Beču. Također, ugledni gosti su informisali gospodina Izetbegovića o aktivnostima Centra, naročito o projektu stipendiranja 65 studenata sa područja Zapadnog Balkana za MBA program Javne uprave i menadžmenta na Univerzitetu u Beču. Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je pohvalio aktivnosti Centra za globalni dijalog i saradnju, te izrazio nadu da će u budućnosti biti prilike da ovaj Centar pomogne BiH, ali i čitavoj regiji na zajedničkom putu ka Evropskoj uniji.