30. Jul. 2018.
Saopćenje za javnost predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića povodom početka gradnje Pelješkog mosta
Najava da će Republika Hrvatska otpočeti radove na izgradnji Pelješkog mosta, ignorišući protivljenje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i odredbe Konvencije UN-a o pravu mora, predstavlja flagrantno ugrožavanje suverenog prava Bosne i Hercegovine na pristup otvorenom moru.

Republika Hrvatska već duže od 12 godina izbjegava da sa BiH postigne dogovor o razgraničenju, koji mora prethoditi ostvarivanju prava Hrvatske da povezuje svoje teritorije i ostvarivanju prava BiH na pristup otvorenom moru.

 

BiH ne osporava Hrvatskoj da ostvaruje svoja prava. Sve što tražimo je da se poštuju naša prava, garantovana Konvencijom UN-a.

 

Institucije BiH su u proteklih 12 godina, kroz komunikaciju sa institucijama Hrvatske, preduzele sve neophodne radnje kako bi zaštitile prava koja našoj zemlji pripadaju po međunarodnom pravu.

 

Predsjedništvo BiH je 2007. godine usvojilo zaključak i zvaničnim aktom zatražilo od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa BiH otvorenom moru. To je jedinstven i jasan stav države BiH koji se drugim zaključcima i odlukama nije mijenjao. Hrvatska je više puta zvanično obaviještena o takvom stavu BiH, uz ostalo pismom putem Ambasade BiH u Hrvatskoj 2009. godine.

 

Od 2014. do danas Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH preduzeli su niz koraka, i usvojili niz zaključaka u kojima se ponavlja raniji stav iz zaključka Predsjedništva BiH, i o tome su uredno obavještavali nadležne institucije Hrvatske i Evropsku komisiju.

 

Iako su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom BiH, Hrvatska je prilikom apliciranja za sredstva potrebna za izgradnju Pelješkog mosta obavijestila Evropsku komisiju da sa BiH nema nikakvog spora, što je notorna neistina.

 

Generalni direktor Generalne direkcije za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije Marc Lemaitre 29. septembra 2017. godine je poslao Spomenki Đurić, državnoj sekretarki Ministarstva za regionalni razvoj i EU fondove, pismo u kojem je Hrvatska pozvana da riješi otvorena pitanja sa BiH oko izgradnje mosta Kopno – Pelješac, te da se u međuvremenu suzdrži od preduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi za posljedicu imale uvlačenje EU u pravne i finansijske obaveze zbog pokrenutih parnica treće strane. Hrvatska na ovo pismo nije odgovorila na zadovoljavajući način. 

 

Hrvatska je, dakle, unatoč svemu navedenom, ignorisala i oglušila se na sve pokušaje nadležnih institucija BiH da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalogom, u duhu dobrosusjedskih odnosa i Konvencijom UN-a. Zbog toga će biti neophodno da BiH zaštitu svojih prava traži pred međunarodnim institucijama.

 

Zaštita suverenih prava države BiH nije pitanje jednog čovjeka ili jednog naroda, nego ustavna i zakonska obaveza svih predstavnika i institucija BiH.

 

Zato su institucije BiH dužne da nastave preduzimati sve aktivnosti na zaštiti interesa i prava BiH, bez obzira što su u tim institucijama jasno vidljive opstrukcije onih kojima su, nažalost, interesi Hrvatske iznad interesa vlastite zemlje.