25. Jul. 2018.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio zamjenika vrhovnog komandanta Savezničkih snaga u Evropi i operativnog komandanta snaga EU u BiH za Operaciju „Althea“ generala Jamesa Everarda
Naglašena je važnost podrške EUFOR-a za Bosnu i Hercegovinu, što se prevashodno odnosi na pomoć u deminiranju, rješavanju viška municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i obuci Oružanih snaga BiH.

Reforma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i učešće vojnika u mirovnim misijama širom svijeta, pokazatelj su da se BiH kreće u pravom smjeru, dok i makroekonomski  indikatori, koji bilježe porast izvoza od 17%, turizma od 20% i najveći pad broja nezaposlenih u regionu, čine Bosnu i Hercegovinu konkurentnom među susjednim zemljama.

 

To potvrđuje i Samit o Zapadnom Balkanu, na kojem je naglašen značaj ovog regiona za sigurnost Evrope, a gdje je ocijenjeno da su sve zemlje okrenute ka budućnosti, s jasnom perspektivom u evropskim integracijama.

 

Istaknuti su obuka i osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga BiH za pomoć u prirodnim nesrećama i katastrofama kao jedan od mogućih strateških pravaca buduće saradnje s misijom „Althea“.