14. Mar. 2018.
OKRUGLI STO „AGRESIJA NA ISTINU O ODBRANI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE“, UVODNO IZLAGANJE BAKIRA IZETBEGOVIĆA

  

Cijenjeni učesnici Okruglog stola, dame i gospodo – selam alejkum i dobro jutro

 

Na početku želim  zahvaliti organizatoru današnje sesije - BZK Preporod i njenom predsjedniku profesoru Senadinu Laviću  što nas je okupio na veoma važnoj temi,  prepoznavši zabrinjavajući trend i opasne namjere relativiziranja istine, izjednačavanja sukobljenih strana, stigmatizacije branilaca, odnosno, kako sam naziv ovog okupljanja i okruglog stola kaže – nove agresije, ovaj put usmjerene na istinu o odbrani Republike Bosne i Hercegovine.

 

Radi se o veoma važnoj temi, o opasnom fenomenu – moramo ga prepoznati, ocrtati njegovu fizionomiju, definisati urotu koja prijeti da nagrize najvredniji kapital kojim raspolažemo: istinu o agresiji i stradanju bosanskih patriota, o nevjerovatnom otporu koji su pružili brutalnom i nesrazmjerno jačem napadaču. I o čistoti te borbe. Branioci BiH su sačuvali jedinstvo zemlje, ali ne samo to – sačuvali su i obraz, čast i dostojanstvo bosanskog čovjeka.

 

Kažu da u ratu prvo strada istina. Propaganda uvijek prvo ukloni taj štit, satanizira i oblati drugu stranu, opravda razloge za napad. Dakle, odbraniti istinu o našoj borbi, ne dopustiti da se ta brana ukloni, u našem slučaju znači odbraniti Bosnu i Hercegovinu od novih sukoba, sačuvati postignuti napredak i omogućiti joj dalju stabilizaciju i nove reformske i integracijske iskorake.

 

Napadnuta je istina o agresiji na BiH koja se desila prije četvrt vijeka, ali i istina o današnjem stanju i odnosima u zemlji i naciji. To je i logično, jer radi se o istom napadu, koji dolazi iz istih centara, ima iste ciljeve i inspiriše se istim nacionalističkim ideologijama. Ono što se mijenja i prilagođava su metodi, taktike, akteri, intenzitet.

 

BiH ima mnogo problema, nedovoljno unutarnje kohezije, suprotstavljena su gledanja na prošlost, suprotstavljene emocije u etničkim  korpusima,  državni ustroj je odveć komplikovan – vlast redovito čine koalicije od pet partnera, imamo dva entiteta, deset kantona, distrikt Brčko, 13 ustava, 14 zakonodavnih tijela, toliko i vlada, više od 150 ministara, skoro 600 parlamentaraca itd. Teško se krećemo i ostvarujemo napredak, poput invalida koji još uvijek nosi fiksatore. Ali se krećemo. Napredujemo usporeno u odnosu na jednonacionalne susjede, ali idemo naprijed. Planirani iskoraci koji nas vode ka članstvu NATO-u i EU su načinjeni: MAP će biti aktiviran ove godine, Upitnik EU je ispunjen tako da i kandidacijski status i početak pregovora sa EU očekujemo do kraja 2018. Ekonomski pokazatelji ne zaostaju za regionom, a bolji smo od susjeda u porastu izvoza, porastu turističkih posjeta i padu broja nezaposlenih. Ono što je najvažnija činjenice jeste ta da su Bosna i Hercegovina, Bosanci i Hercegovci, Bošnjaci,  postali politički, ekonomski i svaki drugi faktor bez kojeg se ne prave više nikakve kalkulacije u regionu. Ove godine ulazimo u predvorje EU i NATO saveza, u roku od 5 do 10 godina ćemo biti članica ovih moćnih asocijacija. To je blizu. I sam proces pristupanja je jako važan za BiH, treba samo pročitati novu Strategiju EU za proširenje na Balkan: ona sadrži odgovor na skoro sva pitanja koja trenutačno more BiH. Bilateralni sporovi sa Srbijom i Hrvatskom će se morati ubrzano riješiti pod nadzorom EU; zapaljiva retorika, a naročito, kako to ističe Strategija, glorifikovanje ratnih zločinaca će morati prestati; zahtjevne reforme koje se odnose na ekonomiju i na vladavinu prava, efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala će morati biti provedene.

 

Destruktivnim snagama će se rapidno sužavati prostor za djelovanje. One to osjećaju i pokazuju sve veću nervozu. BiH se ponovo nalazi na političkom istorijskom raskršću i morat će se odbraniti od onih koji pokušavaju da je povuku na stranputicu. Laž, izjednačavanje strana, stigmatizacija političkih i vojnih branilaca BiH je putokaz za stranputicu, slijepu ulicu.

 

Paternalistički odnos susjednih zemalja spram BiH, nespremnost da nam vrate našu imovinu, da plate resurse BiH koje decenijama uzurpiraju ili besplatno koriste, oslanjanje na hrvatske i srpske političare u BiH koji im drže stranu, neistine o „deset hiljada radikaliziranih ekstremista“ u susjedstvu Hrvatske, zasjedanja Nacionalnog savjeta Srbije radi par mojih riječi o Kosovu i spremnosti da na svaki način branim teritorijalni integritet BiH, izmišljanje paravojnih obuka kod Bošnjaka sa argumentom da djeca koja trče i guraju stare gume prolaze kroz „vojnu obuku“, tvrdnje visokopozicioniranih političara u samoj BiH da Bošnjaci žele stvoriti islamsku državu na teritoriju BiH, neprihvatanje presuda Haškog tribunala, vrijeđanje ovog suda uz glorifikovanje zločinaca i izostanak empatije spram žrtava, dodjela odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, vrijeđanje povratnika-Bošnjaka koji „ponovo okupiraju Podrinje“, naoružavanje policijskih snaga RS-a vojnim naoružanjem, paradiranje paravojnih formacija po Banja Luci, podizanje krstova po brdima koja nisu ni katolička ni pravoslavna već su zajednička, bosanskohercegovačka, negiranje prava na bosanski jezik, napadi na imame i povratnike Bošnjake, prijetnje referendumima o podjeli BiH, planovi za stvaranje trećeg, hrvatskog entiteta na teritoriju bivše HZ HB,  intervjui predsjednika susjednih zemalja koji prizivaju srpko-hrvatsku saradnju u svemu, pa i u ratu, itd, itd… sve je to naša stvarnost pred kojom ne smijemo zatvarati oči. Cilj je stavljanje stigme i guranje u defanzivu bh. patriota, naročito Bošnjaka, nametanje sukrivice za konflikte u prošlosti, i eventualne slične scenarije koji i dalje žive u glavama nekih lidera na Balkanu.

 

Nažalost, i neki od Bošnjačkih političara, koji su rat proveli u opkoljenom Sarajevu,  gube se u političkoj borbi sa strankom koju je osnovao Alija Izetbegović, i počinju da se ponašaju autodestruktivno. Ruše poziciju vlastitog naroda iznoseći besmislene optužbe da je „bošnjačka mafija započela rat“, da je „Alija Izetbegović na Prvom Bošnjačkom saboru održanom 1993. godine planirao podjelu Bosne“ i sl.

 

Poseban udarac nacionalistima koji prizivaju podjelu BiH su nanijele dvije presude Haškog tribunala iz novembra 2017. godine. Jedna je izrečena Ratku Mladiću i ona se odnosi na više vezanih UZP-ova srpske strane koji su izmijenili etničku sliku BiH, počinili najstrašnije ratne zločine nakon II svjetskog rata koji su kulminirali srebreničkim genocidom; ovi UZP-ovi su direktno vezani na Beograd i Miloševićev režim;

druga presuda je izrečena Jadranku Prliću i grupi Hrvata za UZP koji je sezao do Zagreba i Franje Tuđmana. UZP HVO-a nije dosegnuo obuhvatnost srpskog koji su predvodili Milošević i Karadžić, ali je i on imao katastrofične učinke – porušio je Hercegovinu i Srednju Bosnu, porušivši i međuetnučke i međuljudske odnose; krenuo je rušenjem pravoslavne crkve u Mostaru, a zatim i svih džamija pod kontrolom HVO, da bi završio rušenjem Starog mosta; UZP HZ HB je protjerao sve Srbe i Bošnjake sa teritorije ove paradržavice, a najveću populacijsku i moralnu štetu nanio samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su kraj rata dočekali brojčano prepolovljeni.

 

Većina srpskih i hrvatskih lidera, u Srbiji, Hrvatskoj i BiH nisu prihvatili ove presude, loše su govorili o Sudu i sudijama, dobro o zločincima, ništa o žrtvama.

 

Umjesto toga krenule su priče o namještenim procesima koji se spremaju komandantima Armije R BiH. Ne znam koliko ima istine u pričama da se sprema niz procesa uglednim generalima i braniocima koji su simbol odbrane BiH, sa ciljem stvaranja virtuelnog UZP Armije R BiH, kako bi se relativizirala dva realna UZP-a počinjena od nacionalističkih strana u BiH. Ono što znam jeste da se za takav pokušaj, uslijedio on ili ne, trebamo pripremiti. Trebamo organizovati odbranu generala i uglednih branilaca ove zemlje onako kako su oni organizovali odbranu Bosne i Hercegovine. Oni su branili nas, vrijeme je da mi branimo njih. Ovo podrazumijeva političku, moralnu, ekspertnu i finansijsku potporu.

 

Jedan od bitnih preduslova te odbrane jeste uklanjanje nacionalnog disbalansa u vrhu pravosuđa BiH, koje je skoro očišćeno od sudija i tužilaca Bošnjaka. Pokušaje daljeg uklanjanja takvih kadrova smo već zaustavili, kao što smo zaustavili i donošenje strategija koje su podrazumijevale neke kvote, nacionalne balanse u presudama za ratne zločine i slične drske besmislice.

 

Ne može se izjednačiti napadač i branilac, naročito u slučaju Bosne i Hercegovine čije je multietnično ratno Predsjedništvo zaista smoglo snage da zaustavi pokušaje odmazde u redovima branilaca. U sred rata, u opkoljenom i izgladnjelom Sarajevu, kenulo se u rizičan obračun sa pobunjenim komandantima brigada u kojim su se dešavali zločini nad Srbima. Akcija pod kodnim nazivom Trebević je uspjela uz teške žrtve mladih policajaca, i nastavila se diljem BiH uvodeći red i zakon u postrojbe Armije R BiH. Branioci su istinski branili ovu zemlju – prije svega njeno biće, multietničnu šarolikost, njena sela i gradove, civilno stanovništvo, bogomolje. Nacionalističke vojske su napadale sve što ne pripada njihovom etnosu, potirale trag postojanja drugih i drugačijih.

 

Strana koju je predvodilo i simboliziralo Predsjedništvo R BiH na čelu sa rahmetli Alijom Izetbegovićem se hrabro i sistematski suprotstavljala ratnim zločinima, procesuirala ih i obeshrabrivala. Druge, paradržavne i paravojne snage su zločine sistematski planirale, ohrabrivale, zataškavale. Šokantni i zastrašujući zločini su planirani i činjeni u svrhu pomjeranja stanovništva i ostvarenja etničkih čišćenja, i bili su dio vojne strategije i političkog plana.

 

Naravno da je bilo zločina na svim stranama. Nema rata bez zločina. Ali na strani legalne vlade R BIH on je bio incident. Na suprotnim stranama – pravilo. Upravo prihvatanje cjelovite istine o našoj borbi, sa svim svijetlim i tamnim tonovima koje slika te borbe sadrži, daje uvjerljivost i autentičnost toj slici. Mi se ne bojimo istine. Do kraja ćemo insistirati na njoj. Ali neistinu, laž i manipulaciju nećemo dopustiti. Do kraja ćemo joj se suprotstavljati.

 

 

Toliko u ovoj uvodnoj riječi. Sa radošću i zanimanjem ću poslušati uvodničare koji će o svemu ovome danas kazati više i preciznije.

 

Hvala!       

 

 

 

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu, (14.03.2018.)

Organizatori: Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" i Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH.

Foto: Faktor