11. Okt. 2017.
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio predstavnike Koordinacionog odbora temeljnih boračkih organizacija Armije RBiH
Predstavnici Koordinacije informisali su člana PBiH Izetbegovića o svom trogodišnjem radu i trenutnom statusu boračke populacije.

 Izrazili su i zadovoljstvo saradnjom sa Federalnim ministarstvom za pitanje boraca, te aktivnostima koje se zajednički poduzimaju na rješavanju socijalno-statusnih pitanja boračkih kategorija, a sve s ciljem da se dostigne viši stepen socijalne pravde.

Član PBiH Izetbegović je izrazio podršku radu boračkih udruženja, ističući da jedinstvo i solidarnost koje njeguju članice Koordinacije doprinosi efikasnijoj saradnji sa predstavnicima institucija države.

Izražena je potreba da u zakonska rješenja iz oblasti boračko-invalidske zaštite budu ugrađene odredbe o sankcijama za one koji ne poštuju zagarantovana prava pripadnika boračkih kategorija. Data je podrška planskim aktivnostima na pripremi i objavi boračkog registra, koje provodi Federalno ministarstvo u saradnji sa Koordinacijom.

Delegaciju Koordinacije činili su predsjedavajući Šerif Patković, predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja, Esad Delić, predsjednik Saveza ratnih-vojnih invalida FBiH i Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH.

Sastanku je prisustvovao i Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.