19. Apr. 2017.
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio delegaciju boračkih udruženja Kantona Sarajevo
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio je delegaciju boračkih udruženja Kantona Sarajevo, u kojoj su se nalazili resorni ministar Vlade KS Muharem Fišo, predstavnik JOB „Unija veterana“ Ismet Imamović, predsjednik Saveza RVI KS Ismet Gurda, predsjednik Udruženja boraca „Patriotska liga“ KS Enver Čičko, u ime UG „Zelene beretke“ Muhamed Švrakić, u ime Saveza udruženja dobitnika priznanja „Zlatni lјilјan“ i „Zlatna policijska značka“ Ismet Godinjak, te Samir Repuh u ime veterana Odreda „Lasta“.

 Razgovarano je o aktivnostima koje Ministarstvo za boračka pitanja KS, u saradnji sa boračkim organizacijama, provodi s cilјem pobolјšanja statusa boračke populacije u KS, kao i o aktivnostima koje preduzimaju viši nivoi vlasti BiH na pobolјšanju statusa i pravednijeg tretmana pripadnika ove populacije.

Resorni ministar Fišo i predstavnici boračkih udruženja su gospodinu Izetbegoviću pružili podršku za sve aktivnosti koje je preduzeo i preduzima u vezi sa utvrđivanjem i promovisanjem istine o agresiji i genocidu koji su počinjeni nad našom zemlјom i bošnjačkim narodom u periodu od 1992. do 1995. godine. Izrazili su zahvalnost za kontinuiranu pažnju i podršku koju gospodin Izetbegović pruža ovoj populaciji.

Član Predsjedništva BiH Izetbegović je podržao aktivnosti resornog ministarstva i boračkih udruženja, ističući da je briga o ovoj populaciji bila i da će ostati u vrhu prioriteta njegovog djelovanja.