20. Jul. 2016.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio delegaciju Akademije nauka i umjetnosti BiH na čelu sa predsjednikom akademikom Milošem Trifkovićem
Razgovarano je o prestojećem obilježavanju jubileja 65 godina rada i postojanja ANU BiH koje će biti održano pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

 Akademik Trifković zahvalio se predsjedavajućem Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću na prijemu i spremnosti da se predstojeće obilježavanje jubileja, 65 godina rada i postojanja ANU BiH, održi pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Izetbegovića.

Akademik Trifković je između ostaloga, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH upoznao i sa određenim problemima u radu najeminentnije akademske organizacije u BiH, prevashodno u dijelu koji se odnosi na nemogućnost registracije ANU BiH na državnoj razini.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je istakao da je sa zadovoljstvom prihvatio pokroviteljstvo nad obilježavanjem jubileja, 65 godina rada i postojanja ANU BiH, ukazujući na historijski značaj koji Akademija ima u kontekstu naučnog i kulturnog života u BiH.

Sastanku su pored akademika Trifkovića, prisustvovali i dopredsjednice ANU BiH, akademkinje Lidija Licender-Cvijetić i Adila Pašalić-Kreso te akademik Zijo Pašić u svojstvu generalnog sekretara.