16. Jun. 2016.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio komesara Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna
Na sastanku je razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Izetbegović je ponovio opredijeljenost vlasti u BiH da nastave sa započetim reformskim procesima i rad na ispunjavanju preostalih obaveza koje stoje pred našom zemljom.

Naglasio je da se intenzivno sprovode aktivnosti na sprovođenju mjera Reformske agende na svim nivoima vlasti u BiH. 

Informisao je komesara Hahna o postignutom dogovoru kada je u pitanju prilagodba SSP-a u njegovom trgovinskom dijelu. 

Predsjedništvo BiH je dobilo Izvještaj Vijeća ministara BiH o završetku pregovora u vezi prilagodbe SSP-a, koji će razmatrati u narednim danima. 

Izrazio je nadu u skoru finalizaciju dogovora oko uspostave funkcionalnog i efikasnog mehanizma koordinacije, koji će pomoći u pripremi BiH u daljoj integraciji ka Evropskoj uniji. 

Predsjedavajući Izetbegović je također informisao komesara Hahna da su u toku pripreme za objavu popisa stanovništva u BiH.

Izrazio je očekivanje da će države članice EU na narednom sastanku ministara vanjskih poslova EU (FAC), u julu 2016. godine, razmotriti Zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u EU i u slučaju da ga prihvate pozvati Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o Zahtjevu za članstvo (avis), te dostavi upitnik na osnovu kojeg će se ocijeniti nivo dosezanja kriterija za članstvo u EU. 

U kontekstu razgovora o neophodnosti jačanja saradnje između zemalja regije, sagovornici su  iskazali podršku agendi za povezivanje država Zapadnog Balkana, istakavši da su saobraćajno i energetsko povezivanje, regionalna saradnja i razvoj jedinstvenog tržišta prioritetni zadaci, kako za EU, tako i za Bosnu i Hercegovinu. 

Komesar Hahn jasno je kazao da je Bosna i Hercegovina napravila vidljiv napredak i da treba iskoristiti ovaj pozitivan momentum i još odlučnije krenuti u ispunjavanje obaveza, te nastaviti sprovoditi neophodne reforme. 

Ponovio je da rješavanjem pitanja prilagodbe SSP-a, usaglašavanjem mehanizma koordinacije, napretkom u sprovođenju reformi, postoji realna mogućnost da BiH dobije status kandidata do kraja 2017. godine.

Izrazio je očekivanje da će BiH što prije riješiti ova pitanja kako bi po povratku u Bruxelles, na sastanku Vijeća za vanjske poslove, mogao podnijeti pozitivan izvještaj za BiH.

Sastanku je u ime hrvatskog člana Predsjedništva BiH, dr. Dragana Čovića, prisustvovala savjetnica dr. Sanja Bazina.