23. Maj. 2016.
Obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića na okruglom stolu “Političko liderstvo u sprečavanju i okončavanju sukoba“, Istanbul, 23. maj 2016. godine
Bosna i Hercegovina obavezuje se da će uspješno sprečavanje sukoba obznaniti prikupljajući, obrađujući i dijeleći primjere najbolje prakse i naučene lekcije. Podržat ćemo Ujedinjene nacije pri sazivanju „Svjetskog foruma o sprečavanju sukoba“ do 2020., i tražit ćemo da generalni sekretar razvije sveobuhvatan plan za jačanje kapaciteta za sprečavanje sukoba pri UN, na osnovu lekcija i preporuka koje proističu iz skorašnjih procesa reforme i revizije.

Gospodine generalni sekretaru, uvaženi kopredsjedavajući, ekselencije,

 

Bosna i Hercegovina je iz prve ruke iskusila kritičan značaj političkog rukovođenja u periodima ekstremnih sukoba. Vjerovali smo da je međunarodna zajednica učila na neuspjesima u mojoj zemlji, čija cijena u ljudskim životima je bila jako visoka. 

 

Ti su neuspjesi trebali biti dovoljno otrežnjenje za sve nas, povod za preispitivanje odnosa spram sukoba i za poboljšanje njihovog sprečavanja i okončavanja. Slike iz Sirije i s obala Sredozemlja duboko su bolno podsjećanje da te lekcije nismo u potpunosti naučili. Još ne uspijevamo pretočiti svoja obećanja u djelo. Previše je država i društava zatočeno u sukobima i ciklusima nasilja, što uzrokuje ogromnu patnju ljudi. 

 

Naporno smo radili da stvorimo normativne okvire i institucionalne kapacitete kojima ćemo sprečavati i okončavati sukobe, ali nam uvijek iznova ne uspijeva da ih pretočimo u rezultat. Da bismo bili djelotvorniji u sprečavanju sukoba, moramo biti djelotvorniji u otklanjanju njihovih temeljnih uzroka na sveobuhvatan način. 

 

Za to nam je potrebno dublje razumijevanje društvenih, kulturnih i ekonomskih faktora u potki sukoba, a ne samo političkih i vojnih, te šira, multidimenzionalna vizija i koherentna strategija u traženju rješenja. Iznad svega, za zaustavljanje sukoba neophodno je snažno političko vođstvo koje podiže neophodnu volju i resurse kako bi ideje bile sprovedene u djelo. Takvo djelovanje nije lišeno rizika, niti je lišeno cijene u ljudskom i finansijskom smislu, ali ga se moramo poduhvatiti za dobrobit humanosti koja nas veže.

 

Bosna i Hercegovina obavezuje se da će uspješno sprečavanje sukoba obznaniti prikupljajući, obrađujući i dijeleći primjere najbolje prakse i naučene lekcije. Podržat ćemo Ujedinjene nacije pri sazivanju „Svjetskog foruma o sprečavanju sukoba“ do 2020., i tražit ćemo da generalni sekretar razvije sveobuhvatan plan za jačanje kapaciteta za sprečavanje sukoba pri UN, na osnovu lekcija i preporuka koje proističu iz skorašnjih procesa reforme i revizije.

 

Obavezujemo se da ćemo promovirati i poboljšavati zaštitu civila, putem jačanja poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, i djelovanje po osnovu ranih znakova upozorenja mogućih sukoba. Razvijanje i jačanje zajedničkih okvira za analizu rizika od sukoba, uključujući i mehanizme ranog upozorenja na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou važna je komponenta ove obaveze. Za smanjenje rizika sukoba BiH traži dosljedniju primjenu članova 99 i 34 Povelje UN, kako bi Vijeće sigurnosti naglasilo preventivnu diplomatiju u situacijama iz kojih mogu proizaći sukobi i prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti.

 

Obavezujemo se da ćemo poboljšati kapacitete za sprečavanje i razrješavanje sukoba na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, radeći na usavršavanju vještina osoblja koje se bavi analizom, sprečavanjem i rješavanjem sukoba u relevantnim državnim institucijama. 

 

Putem Centra za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) naših oružanih snaga možemo dijeliti svoje stručno znanje i iskustvo, te ponuditi kurseve za obuku međunarodnim snagama koje se spremaju za raspored u operacijama očuvanja mira.

 

Obavezujemo se da ćemo formirati međuministarsku radnu grupu koja će se u širem smislu usmjeriti na operacije očuvanja mira i odgovaranja na krize. 

 

Između ostalog, ona će raditi i na razvijanju i osposobljavanju vojnih i civilnih medicinskih potencijala koji će moći biti djelotvorno iskorišteni i raspoređeni u slučajevima elementarnih nepogoda ili u operacije očuvanja mira. Imamo mnogo iskusnih hirurga s izuzetnim sposobnostima improvizacije na polju traumatske hirurgije i dostatne kapacitete da pružimo timove za obuku koje sačinjavaju ovi civilni hirurzi.

 

Hvala vam.