19. Maj. 2016.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio delegaciju Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta
Na sastanku je razgovarano o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH u kontekstu članstva BiH u EU i plana provedbe Reformske agende na tom putu.

Istaknuto je da je potrebno nastaviti reformske procese, kako bi EU slanjem upitnika što skorije mogla odgovoriti na zahtjev BiH za članstvo i dobijanje statusa kandidata u EU.

 

Pozdravljeno je finalizovanje rezultata popisa stanovništva, kao važan korak u procesu ispunjavanja uslova za punopravno članstvo BiH u EU.

 

Na čelu delegacije vanjskopolitičkog odbora je bio predsjednik Odbora Elmar Brok, koji je istakao da se Evropski parlament zauzima za evropsku budućnost i stabilnost BiH. Članovi Odbora su iskazali podršku evropskoj perspektivi BiH i pozvali na nastavak ekonomskih, političkih i pravnih reformi potrebnih za napredak u procesu evropskih integracija.

 

Također je istaknuto da je potrebno zadržati pozitivni momentum reformskih procesa i upostavljanje djelotvornog mehanizma koordinacije na svim nivoima vlasti, da bi BiH mogla uputiti kredibilnu aplikaciju za punopravno članstvo u EU do kraja 2017. godine.

 

Pozitivnim su ocijenjeni pomaci ka finalizaciji protokola sa EU radi usklađivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a istaknut je i značaj regionalne saradnje u procesu evropskih integracija BiH.

 

Pozdravljeno je to što je Evropski parlament u aprilu usvojio Rezoluciju o Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu.

 

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zahvalio je na kontinuiranoj podršci tijela Evropske unije i Evropskog parlamenta na putu napretka BiH ka EU.

 

Sastanku je u ime člana Predsjedništva BiH dr. Mladena Ivanića prisustvovala savjetnica Mira Pekić, a u ime hrvatskog člana Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića savjetnik Dejan Vanjek.