10. Maj. 2016.
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio ambasadoricu Republike Francuske u BiH Claire Bodonyi
Ambasadorica Bodonyi je prenijela očekivanja EU diplomata u BiH za što brže rješavanje preostalih uslova za prihvat bh. aplikacije za članstvo u EU, posebno pitanje koordinacionog mehanizma i adaptacije SSP-a.

„Kad se zamore sile koje bespotrebno koče ove važne procese, doći će do napretka“, konstatovao je predsjedavajući Izetbegović, imenujući kao glavnu prepreku u procesima integracije odnos predsjednika RS-a, naglasivši da se ključna pitanja za finalizovanje procesa aplikacije, kao što su objavljivanje rezultata popisa 2013. i funkcionalan mehanizam koordinacije, te prilagođavanje SSP-a, blokiraju od predstavnika RS-a.

Dodik blokira direktno, koristeći svoj uticaj na dužnosnike iz RS-a.

Ambasadorica Bodonyi istakla je da će evropski partneri i dalje snažno podržavati reforme u BiH, s ciljem integracije u EU. „Reforme kratkoročno znaju biti bolne, i za njih je potrebna hrabrost, ali dugoročno vode poboljšanju stanja za sve građane“, naglasila je ambasadorica Bodonyi.