06. Apr. 2016.
Govor predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića povodom jubileja - 70 godina Pravnog fakulteta u Sarajevu
Poštovani rektore Univerziteta u Sarajevu, poštovani dekane Pravnog fakulteta, cijenjeni profesori i studenti, dragi gosti, vaše ekselencije, dame i gospodo! Studiranje pravnih nauka u Sarajevu i BiH datira još od 19. vijeka. Prije više od jednog vijeka u Sarajevu je osnovana Šerijatska sudačka škola, koja je poučavala pravo i pravne nauke i koja je jedan od temelja današnjeg Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, osnovanog 1946. godine.

Tokom svoje plodne historije ovaj fakultet je značajno pridonio daljem širenju pravnih znanja i utemeljenju pravne države Bosne i Hercegovine, osposobljavajući generacije sudija i advokata i drugih specijalizanata prava.

 

U različitim historijskim okolnostima, ova znamenita ustanova je njegovala visoke standarde pravne struke, bez obzira s koje strane katedre su djelovali njeni kadrovi; kao sudije, tužioci ili advokati. To je bio najveći i trajni doprinos ovog fakulteta razvoju struke i unapređenju znanja i potrebnih obrazovnih standarda u Bosni i Hercegovini.

 

Vrijedi istaći da Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu nije djelovao samo u službi obrazovanja, već je u dobroj mjeri mlade ljude vaspitavao u duhu naše tradicije koja nalaže da poštujemo svoju historiju, porijeklo i šarolikost našeg kulturnog i religijskog prostora.

 

Od posebnog je značaja da se budući naraštaji i dalje razvijaju u tom duhu, i u duhu državnika i naučnika koji su prošli kroz ovu instituciju, poput Aleksandra Solovjeva, Hamdije Čemerlića, Alije Izetbegovića, Sulejmana Tihića, Kasima Begića, Vlade Jokanovića, Saumela Kamhija i drugih.

 

To je dakako neprekidan i zahtjevan proces koji uključuje ponovno određivanje ciljeva, potreba i djelovanja cijele naše zajednice.

 

Poštovane dame i gospodo!

 

Nakon obnavljanja državnosti Bosne i Hercegovine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je nastavio svoje bogato naučno i obrazovno djelovanje. Danas je to od izuzetnog značaja s obzirom na primarnu zadaću i aktivno uključivanje Bosne i Hercegovine u procese evroatlantskih integracija.

 

Svi bitni procesi i odnosi u modernoj državi su uređeni zakonima. Samo dobro obrazovani pravnici mogu izraditi kvalitetne i dobre zakone. Samo kvalitetni i dobri zakoni mogu izgraditi stabilnu i prosperitetnu državu.

 

Političke i društvene reforme nisu lagan ni jednostavan proces.

 

To od nas traži prilagodbu zakonodavstva, državne organizacije i pravosuđa evropskim normama i kriterijima. Upravo u tim procesima očekujemo da će Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu biti jedan od aktivnih činilaca izgradnje harmonizovanog prava s pravnom stečevinom EU, pravnog uređenja tržišne i moderne konkurentske privrede, demokratske države koja poštuje ljudska prava, vladavinu prava i vrijednosti međunarodnog pravnog poretka, posebno u trenutku kada je Bosna i Hercegovina podnijela kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU.

 

Reforme ne sprovodimo samo radi našeg evropskog puta, naprotiv. Ova obaveza ujedno je i temeljni interes građana Bosne i Hercegovine, jer razvijena, demokratska i prosperitetna država je krajnji cilj svih.

 

Poštovane dame i gospodo!

 

Uradimo sve što možemo da na naše mlade ljude prenesemo ideju i želju da unaprijede i sačuvaju državu Bosnu i Hercegovinu.

 

Ako tako budemo radili, uvjeren sam da nam je perspektiva dobra, a budućnost među ostalim evropskim državama, svijetla i sigurna.

 

S tim željama, rukovodstvu, profesorima, a posebno studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, upućujem čestitke povodom vrijednoga jubileja: 70 godina rada i postojanja.

 

Hvala vam!